THILADO

THILADO

Giới thiệu: Với kho đề thi phong phú, trải rộng ở tất cả các môn học từ lớp 01 đến lớp 12, THILADO là nền tảng tạo đề trắc nghiệm và thi trực tuyến (testing online) bám sát với chương trình và đề thi mẫu của Bộ Giáo dục & Đào tạo, hỗ trợ tối ưu giáo viên, nhà trường trong việc quản lý quá trình học tập của học sinh. THILADO xây dựng một cộng đồng chia sẻ bài tập, câu hỏi trong và ngoài trường học, tạo nên môi trường sư phạm rộng rãi.

 

Tầm nhìn: THILADO sẽ trở thành nền tảng tạo đề thi trắc nghiệm hiện đại, cập nhật nhất, bám sát nội dung học của quốc gia và được triển khai rộng rãi đến với các trường học trên lãnh thổ Việt Nam.

 

Sứ mệnh: THILADO đem tới một hệ thống với sức chứa lớn, đa chức năng, từ quản lý ngân hàng đề thi, giao bài tập tới chấm điểm, đánh giá kết quả học tập. Chúng tôi đồng hành cùng học sinh, giáo viên và nhà trường trong sự thành công của mọi cuộc thi và bài kiểm tra.

 

Sản phẩm: THILADO cung cấp

- Web online: Ngân hàng câu hỏi đa dạng, có nhiều mức độ khó - dễ khác nhau. Cấu trúc, nội dung đề thi được cập nhật mỗi ngày và luôn bám sát chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo. THILADO ghi nhận đóng góp từ chính các giáo viên trong cộng đồng THILADO. Hệ thống hỗ trợ giáo viên in đề thi và học sinh có thể thi trực tuyến.

- App THILADO:

Chấm điểm bài thi giấy nhanh chóng, dễ dàng chỉ với thao tác đơn giản. Scan bài thi hoặc chụp ảnh bài thi, hệ thống sẽ tự động chấm điểm cho kết quả chính xác tuyệt đối.

Hệ thống báo cáo học tập tiện lợi, chuẩn xác, thống nhất cao, tiện lợi trong xác minh, kiểm chứng số liệu báo cáo.

 

Lợi ích:

- Đối với giáo viên:

+ Giáo viên có thể tạo ra các lớp học và quản lý, giao bài tập cho học sinh theo từng lớp học trên trường.

+ Dễ dàng tạo đề thi, phiếu bài tập từ ngân hàng câu hỏi của THILADO, từ file Word và lưu các câu hỏi vào THILADO. Đối với những câu hỏi từ sự chia sẻ trong trường/cộng đồng THILADO, giáo viên có thể xem/sửa/sử dụng chúng công khai, miễn phí.

+ Với THILADO, giáo viên được cung cấp báo cáo học tập cụ thể, chi tiết của từng học sinh qua các bài kiểm tra để từ đó, có phương hướng giảng dạy phù hợp.

- Đối với học sinh:

+ Nâng cao khả năng tự học thông qua việc tìm kiếm và luyện tập với kho đề thi phong phú được giáo viên chia sẻ trên THILADO.

+ Làm bài kiểm tra trực tuyến dưới sự hướng dẫn của giáo viên

+ Kiểm tra thành tích học tập, sự tiến bộ của mình  thông qua Báo cáo học tập cá nhân.

- Đối với nhà trường:

+ Quản lý danh sách giáo viên, học sinh thông qua các tài khoản do nhà trường cung cấp và từ đó, kiểm soát kết quả học tập cũng như quá trình dạy học, làm bài trong trường

+ Nhà trường dễ dàng quản lý kho câu hỏi và đề kiểm tra từng môn học. Đề bài kiểm tra sau khi được tạo từ tài khoản giáo viên sẽ lưu vào kho đề thi của nhà trường.