EQuest

EQuest

EQuest’s CareerPrep là tổ chức đào tạo và khảo thí tiếng Anh nội bộ cho tổ chức, đặc biệt hướng tới đối tượng người đi làm và sinh viên. EQuest mang đến những phương pháp giáo dục tiên tiến, ứng dụng công nghệ tối đa. Chúng tôi phát triển các dịch vụ dựa trên giá trị cốt lõi của tính trách nhiệm, sự linh hoạt và sáng tạo. Mỗi sản phẩm, dịch vụ và hành động của EQuest đều đáp ứng 3 tiêu chí: linh hoạt, tiết kiệm và hiệu quả.

Tầm nhìn: Tính tới năm 2021, EQuest’s CareerPrep sẽ là đơn vị tiên phong về đào tạo, khảo thí tiếng Anh cho các cá nhân, tổ chức trong cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), đặc biệt là các tập đoàn, công ty có liên quan đến khung Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Sứ mệnh: EQuest’s CareerPrep có sứ mệnh đồng hành cùng các doanh nghiệp, tổ chức phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thành thạo tiếng Anh và kỹ năng mềm hỗ trợ xử lý công việc hiệu quả.

Thông tin chi tiết về EQuest’s CareerPrep: Tại đây