Thông tin tuyển dụng tháng 12/2019

LẬP TRÌNH VIÊN PHP

Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu cho các dự án nội bộ của công ty trong các mảng: giáo dục, nội dung số, VR – AR....

DESIGNER 2D

Thiết kế đồ hoạ, hình ảnh 2D

LẬP TRÌNH VIÊN WEB .NET

Xây dựng và phát triển hệ thống website

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Lập kế hoạch bán hàng các sản phẩm giáo dục: iDiGi - bài giảng điện tử số

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Thông tin tuyển dụng tháng 10/2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Lập kế hoạch bán hàng các sản phẩm giáo dục: iDiGi - bài giảng điện tử số

Thông tin tuyển dụng tháng 6/2019

TRỢ LÝ DỰ ÁN

Hỗ trợ/thiết lập các công cụ dự báo và quản trị tiến độ phát triển sản phẩm. Xây dựng các báo cáo về việc phát triển sản phẩm. Hỗ trợ/thực hiện các nghiên cứu...

TESTER, QC

Áp dụng quy trình kiểm thử của công ty. Viết và tiến hành kiểm thử phần mềm trên các nền tảng Web/Desktop/Di động dựa vào yêu cầu của Trưởng nhóm...

BA – Business Analyst (Chuyên viên phân tích nghiệp vụ)

Vị trí Business Analyst (Chuyên viên phân tích nghiệp vụ) chịu trách nhiệm đảm bảo bộ phận sản xuất và phát triển sản phẩm...

LẬP TRÌNH VIÊN PHP

Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu cho các dự án nội bộ của công ty trong các mảng: giáo dục, nội dung số, VR – AR....

Thông tin tuyển dụng tháng 4/2019

Tìm kiếm thành viên mới cho team - Trợ lý dự án - PA

Tham gia vào việc điều phối, sắp xếp, quản lý hồ sơ cho dự án. Tạo và duy trì mối quan hệ tốt với toàn bộ nhóm dự án. Quản lý công tác tổ chức và hỗ trợ công tác ...

Nhân viên kiểm soát quy trình dự án

Tham gia vào dự án phát triển bài giảng điện tử cho lớp 1 đến lớp 9. Nắm vững chuyên môn nghiệp vụ các team và vận hành thành thạo quản lý theo quy trình công việc...

Junior Game Designer

Tuyển dụng Junior Game Designer. Yêu cầu công việc: Xây dựng và thiết kế nội dung, kịch bản cho game và minigame, đưa ra ý tưởng mới hoặc update ...

Biên kịch Video

Dream Lab tuyển dụng biên kịch video với những nội dung công việc như Lên ý tưởng sáng tạo và xây dựng kịch bản phân cảnh cho bài giảng online, clip ...

Web Designer

Dream Lab tuyển dụng web designer thiết kế các website nội bộ công ty, website phục vụ cho các dự án nội bộ và các công ty thành viên ...

Thông tin tuyển dụng tháng 3/2019

Tuyển dụng Chuyên viên Học thuật

Tổ chức bộ phận và biên tập các nội dung học thuật tiếng Anh từ lớp 1 đến lớp 9 và chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng nội dung kịch bản bài giảng.