Thông tin tuyển dụng tháng 4/2019

Tìm kiếm thành viên mới cho team - Trợ lý dự án - PA

Tham gia vào việc điều phối, sắp xếp, quản lý hồ sơ cho dự án. Tạo và duy trì mối quan hệ tốt với toàn bộ nhóm dự án. Quản lý công tác tổ chức và hỗ trợ công tác ...

Nhân viên kiểm soát quy trình dự án

Tham gia vào dự án phát triển bài giảng điện tử cho lớp 1 đến lớp 9. Nắm vững chuyên môn nghiệp vụ các team và vận hành thành thạo quản lý theo quy trình công việc...

Junior Game Designer

Tuyển dụng Junior Game Designer. Yêu cầu công việc: Xây dựng và thiết kế nội dung, kịch bản cho game và minigame, đưa ra ý tưởng mới hoặc update ...

Biên kịch Video

Dream Lab tuyển dụng biên kịch video với những nội dung công việc như Lên ý tưởng sáng tạo và xây dựng kịch bản phân cảnh cho bài giảng online, clip ...

Web Designer

Dream Lab tuyển dụng web designer thiết kế các website nội bộ công ty, website phục vụ cho các dự án nội bộ và các công ty thành viên ...

Thông tin tuyển dụng tháng 3/2019

Tuyển dụng Chuyên viên Học thuật

Tổ chức bộ phận và biên tập các nội dung học thuật tiếng Anh từ lớp 1 đến lớp 9 và chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng nội dung kịch bản bài giảng.